Gewoon goed beginnen met schrijven?


Hieronder staat een checklist voor de inleiding van je hbo-scriptie. Per onderdeel staat aangegeven welke vraag je daar moet beantwoorden en welke onderdelen op welke plaats horen. Ook heb ik doorgelinkt naar handige video's op YouTube of uit de Starterskit, en vind je voorbeeldzinnen uitgeschreven die je zo kunt overnemen in je onderzoek.




Achtergrond: 2-3 alinea’s

In welke context vindt dit onderzoek plaats?

• Welke trends/ontwikkelingen/gebeurtenissen zijn relevant voor dit onderzoek?

• Wat moet de lezer absoluut weten over de relevante markt/sector/context?

• Schrijf getrechterd, structureer zoals op basis van macro-meso-micro. Bijvoorbeeld: markt/sector-organisatie/bedrijf-afdeling/team.


Aanleiding: 1-3 alinea’s

Welke omstandigheden hebben geleid tot dit onderzoek?

• De aanleiding = redenen/argumenten voor jouw onderzoek

• Hbo is praktischer en universiteit is theoretischer, dus de aanleiding ook

• Welke problemen zijn relevant voor dit onderzoek?


Doelstelling

Wat is het doel van dit onderzoek?

• De doelstelling moet altijd SMART zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden)

• Het gaat altijd om een doelstelling van het onderzoek, soms aangevuld met een doelstelling van bijv. een bedrijf (deze zijn niet per sé hetzelfde).

• Copy-paste: “De doelstelling van dit onderzoek is inzicht geven in …, teneinde [jouw organisatie of afdeling] aanbevelingen te doen waarmee zij … kan bereiken … op/per [datum].”


Hoofdvraag

Op welke vraag geeft dit onderzoek antwoord?

• Niet 2 vragen in 1: ‘en’

• Onderzoeksvraag of adviesvraag?

• “Om bovenstaande te adresseren, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:”


Deelvragen

Welke kennis heb ik nodig om de hoofdvraag te beantwoorden?

• Copy-paste dit: “Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen geformuleerd:”

• 2 – 3 Deelvragen is vaak voldoende, meer dan 6 is zeer ongebruikelijk

• Theoretische, praktische en daarna adviserende (deel)vragen


Afbakening: 1 alinea

Welke beperkingen heeft het onderzoek?

• In 1 alinea vertel je waar je onderzoek precies (niet) over gaat:

o Termen/definities (in ieder geval 2 à 3)

o Tijd en ruimte (/locatie/plaats)

o Onderzoeksgebied (bedrijfskunde of tandheelkunde)


Leeswijzer: 1 alinea

Hoe ziet de rest van de tekst eruit?

• De functie van een leeswijzer is een korte vooruitblik op de rest van de tekst

• Schrijf 1 zin per hoofdstuk, of 2-3 als het echt moet.

• “In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader uitgewerkt. Vervolgens, in hoofdstuk 3, …” etc.