Wat is het doel van praktijkonderzoek? (toelichting)


Het doel van praktijkonderzoek (Nederhoed, 2004).pdf

Pagina's 30-32 afkomstig uit: Nederhoed, P. (2004). Helder rapporteren : een handleiding voor het opzetten en schrijven van rapporten, scripties, nota's en artikelen. 8e herziene druk Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Naar volgend onderdeel