Hoe schrijf je de aanleiding of probleemanalyse?


Lengte: 1-3 alinea's


De aanleiding maakt duidelijk wat het probleem is en waarom het nodig is dat jij daar onderzoek naar doet. Eigenlijk kun je de aanleiding zien als een uiteenzetting van redenen of argumenten voor het uitvoeren van je onderzoek. Een probleemanalyse heeft hier veel van weg, maar gaat er al meer vanuit dat je weet wat het probleem is of wat de problemen zijn. Bij het schrijven van een probleemanlyse focus je (en benoem je dit ook zo) je meer op concrete problemen.

Daarom vind je in dit onderdeel vaak ook de motivatie en de relevantie van je onderzoek - deze kunnen sociaal, maatschappelijk, professioneel, praktisch, academisch, en/of persoonlijk zijn.

Een handige structuur die voor zowel je aanleiding als je probleemanalyse werkt, is door van groot naar klein te werken: bijvoorbeeld van macro, naar meso, naar micro. In deze video leg ik in detail en met voorbeelden uit hoe je dit aanpakt.

Je geeft in je aanleiding of probleemanalyse antwoord op deze vragen:

  • Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?
  • Welke omstandigheden hebben geleid tot dit onderzoek?
  • Wat zijn de redenen voor het doen van dit onderzoek?
  • Wat is de relevantie van-/wat is de motivatie voor dit onderzoek?
  • Wat is het probleem? Wat zijn de problemen?
  • Welke zijn het meest relevant voor jouw onderzoek?

In deze video geef ik je praktische uitleg voor hoe je met collega's of medewerkers in gesprek gaat, en welke vragen je kunt stellen om het probleem of de problemen scherper te krijgen.

Let op

Let wel op dat termen 'aanleiding' en 'probleemanalyse' vaak door elkaar worden gebruikt, en op verschillende manieren door verschillende opleidingen. In tegenstelling tot wat veel begeleiders je zullen vertellen is er niet één manier waarop je dit opschrijft. Mijn advies is vooral goed je handleiding en beoordelingsformulier te lezen, en eventueel goedgekeurde scripties van dit of uiterlijk vorig jaar uit jouw opleiding of bij jouw begeleider of beoordelaar.

Ook is het goed in herinnering te brengen dat een hbo-scriptie praktischer en toegepaster is, en een universitaire scriptie theoretischer. Besteed in je aanleiding en probleemanalyse - en algemeen in je hbo-scriptie - aandacht aan zowel praktijk als theorie; maar ga iets meer naar praktijk of theorie afhankelijk van waar en wat je studeert.