Voorbeelden van hoofdvragen voor hbo-scripties Accountancy


<<< Terug naar de Knowledge Base


Een scriptie Accountancy valt of staat met de kwaliteit van de hoofdvraag. De hoofdvraag vormt namelijk de basis van het hele onderzoeksproject en bepaalt welke onderwerpen moeten worden onderzocht. Het is dan ook van essentieel belang dat de hoofdvraag goed geformuleerd is en aansluit bij de probleemstelling van het onderzoek.

Een goed opgestelde en gestructureerde onderzoeksvraag zorgt ervoor dat het onderzoek gericht en relevant blijft. Het is belangrijk dat de hoofdvraag helder en concreet is geformuleerd, zodat de onderzoeksvragen en de deelvragen hierop kunnen worden afgestemd. Hierbij is het van belang dat de hoofdvraag niet te breed of te smal is geformuleerd.

  • Wil je meteen 200+ voorbeeldhoofdvragen voor Accountancy? Check dan deze Scriptie Starterpacks bij  Stuvia of Knoowy. ⭐⭐⭐⭐⭐
  • Al deze hulpmiddelen - en nog veel meer - vind je ook in de Scriptie Starterskit!


Hieronder vind je een lijst met voorbeelden van hoofdvragen die als inspiratie kunnen dienen. Sommige zijn bewust algemeen gehouden, zodat je ze kunt aanpassen aan jouw specifieke context of het bedrijf waar je stage loopt.

1. In welke mate kan forensische accountancy helpen bij het identificeren van mogelijke fraudegevallen bij de Nederlandse Bank in Amsterdam?

2. Welke fiscale verslaggevingsvereisten moeten in aanmerking worden genomen bij het opstellen van de jaarrekening van Philips in Utrecht?

3. Welke financiële verslaggevingsvereisten zijn van toepassing bij het rapporteren van de financiële resultaten van Heineken in Amsterdam aan de aandeelhouders?

4. Hoe kan Rabobank in Utrecht het gebruik van accounting informatiesystemen optimaliseren om de efficiëntie en nauwkeurigheid van de financiële rapportage te verhogen?

5. In hoeverre kan advisering en consultancy helpen bij het verbeteren van de bedrijfsstrategie van Unilever in Rotterdam, met name op het gebied van fusies en overnames?

6. Welke interne controlemaatregelen kan ABN-AMRO in Amsterdam nemen om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de financiële verslaggeving te waarborgen?

8. In hoeverre kan data-analyse bijdragen aan het verbeteren van het risicomanagementproces van NS Stations in Amsterdam?

9. Welke fiscale verslaggevingsvereisten moeten worden overwogen bij het opstellen van de jaarrekening van KLM in Amsterdam?

10. Hoe kan de toepassing van lean management bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit van het finance & control team van de Gemeente Rotterdam?

11. In welke mate kan advisering en consultancy helpen bij het verbeteren van de bedrijfsstrategie van TUI in Noord-Brabant, met name op het gebied van kostenbeheersing en winstgevendheid?

200+ Hoofdvragen in één gids

Deze handige lijst met onderzoeksvragen kan je helpen met inspiratie en met het aan de slag gaan met je onderzoek in verschillende bedrijven, gebieden en sectoren.

Of schaf 'm aan via Stuvia of Knoowy.

Wil je liever in één keer een vliegende en volledige start maken met je plan van aanpak en scriptie? Dat kan!


Check de Scriptie Starterpacks op Stuvia of Knoowy