Voorbeelden van hoofdvragen voor hbo-scripties Pedagogiek


<<< Terug naar de Knowledge Base


Een scriptie Pedagogiek valt of staat met de kwaliteit van de hoofdvraag. De hoofdvraag vormt namelijk de basis van het hele onderzoeksproject en bepaalt welke onderwerpen moeten worden onderzocht. Het is dan ook van essentieel belang dat de hoofdvraag goed geformuleerd is en aansluit bij de probleemstelling van het onderzoek.

Een goed opgestelde en gestructureerde onderzoeksvraag zorgt ervoor dat het onderzoek gericht en relevant blijft. Het is belangrijk dat de hoofdvraag helder en concreet is geformuleerd, zodat de onderzoeksvragen en de deelvragen hierop kunnen worden afgestemd. Hierbij is het van belang dat de hoofdvraag niet te breed of te smal is geformuleerd.

 • Wil je meteen 200+ voorbeeldhoofdvragen voor Pedagogiek? Check dan deze Scriptie Starterpacks bij Stuvia of Knoowy. ⭐⭐⭐⭐⭐
 • Al deze hulpmiddelen - en nog veel meer - vind je ook in de Scriptie Starterskit!


Hieronder vind je een lijst met voorbeelden van hoofdvragen die als inspiratie kunnen dienen. Sommige zijn bewust algemeen gehouden, zodat je ze kunt aanpassen aan jouw specifieke context of het bedrijf waar je stage loopt.


 1. Welke invloed heeft het gebruik van een gamification-benadering in het onderwijs op het motiveringsniveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland?
 2. In welke mate heeft de invoering van een ondersteuningsstructuur voor leerlingen met een leerstoornis op middelbare scholen in de gemeente Rotterdam geleid tot verbeteringen in hun leerprestaties?
 3. In hoeverre is de toepassing van een coöperatieve leerstrategie op basisscholen in de gemeente Amsterdam effectief in het verhogen van de sociale vaardigheden en het verminderen van pestgedrag bij leerlingen?
 4. Welke impact heeft het gebruik van een sociaal-emotioneel leerprogramma op het zelfbeeld en de emotionele intelligentie van leerlingen in het primair onderwijs in de stad Rotterdam?
 5. In welke mate heeft de toepassing van een omgekeerd klaslokaalmodel op basisscholen in de stad Rotterdam geleid tot verbeteringen in de leerprestaties van leerlingen?
 6. Welke invloed heeft het gebruik van een gamification-benadering in het onderwijs op het motiveringsniveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland?
 7. In welke mate heeft de invoering van een ondersteuningsstructuur voor leerlingen met een leerstoornis op middelbare scholen in de gemeente Rotterdam geleid tot verbeteringen in hun leerprestaties en het verminderen van schooluitval?
 8. In hoeverre kan de toepassing van een trauma-geïnformeerde benadering in het onderwijs bijdragen aan het verminderen van gedragsproblemen bij leerlingen met een trauma-achtergrond in het voortgezet onderwijs in de stad Utrecht?
 9. In hoeverre is de toepassing van een coöperatieve leerstrategie op basisscholen in de gemeente Amsterdam effectief in het verhogen van de sociale vaardigheden en het verminderen van pestgedrag bij leerlingen?
 10. Op welke wijze kan de Wet maatschappelijke ondersteuning beter worden toegepast voor het verlenen van hulp en ondersteuning aan chronisch zieke en gehandicapte kinderen bij basisschool X in Rotterdam?200+ Hoofdvragen in één handige gids

Deze handige lijst met onderzoeksvragen kan je helpen met inspiratie en met het aan de slag gaan met je onderzoek in verschillende bedrijven, gebieden en sectoren.

Of schaf 'm aan via Stuvia of Knoowy.

Wil je liever in één keer een vliegende en volledige start maken met je plan van aanpak en scriptie? Dat kan! Bij Stuvia en Knoowy heb ik (met flinke korting) bundels/pakketten voor je klaargezet voor jouw specifieke vakgebied.

Check: [Stuvia | Knoowy]