Voorbeelden van hoofdvragen voor hbo-scripties Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)


<<< Terug naar de Knowledge Base


Een scriptie SPH valt of staat met de kwaliteit van de hoofdvraag. De hoofdvraag vormt namelijk de basis van het hele onderzoeksproject en bepaalt welke onderwerpen moeten worden onderzocht. Het is dan ook van essentieel belang dat de hoofdvraag goed geformuleerd is en aansluit bij de probleemstelling van het onderzoek.

Een goed opgestelde en gestructureerde onderzoeksvraag zorgt ervoor dat het onderzoek gericht en relevant blijft. Het is belangrijk dat de hoofdvraag helder en concreet is geformuleerd, zodat de onderzoeksvragen en de deelvragen hierop kunnen worden afgestemd.

 • Wil je meteen 200+ voorbeeldhoofdvragen voor SPH? Check dan deze Scriptie Starterpacks bij Stuvia en Knoowy. ⭐⭐⭐⭐⭐
 •  Al deze hulpmiddelen - en nog veel meer - vind je ook in de Scriptie Starterskit!

Hieronder vind je een lijst met voorbeelden van hoofdvragen die als inspiratie kunnen dienen. Sommige zijn bewust algemeen gehouden, zodat je ze kunt aanpassen aan jouw specifieke context of het bedrijf waar je stage loopt.


 1. Welke effecten heeft de invoering van een trauma-geïnformeerde aanpak op de effectiviteit van behandeling voor jongeren met een mentale aandoening binnen de geestelijke gezondheidszorg in Maastricht-zuid?
 2. In hoeverre kan het toepassen van een systematisch gezinsinterventieprogramma leiden tot beperking van huiselijk geweld binnen multiculturele gezinnen in de stad Rotterdam?
 3. Welke rol kan de inzet van vrijwilligers gericht op het begeleiden van ouderen met een sociaal isolement bij het behouden van sociale contacten en het versterken van de sociale participatie in de gemeente Rotterdam spelen?
 4. In hoeverre kan het aanbieden van groepstherapie gericht op het versterken van emotionele intelligentie bij ouderen met een sociaal isolement in de regio Amsterdam Noord leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven?
 5. Welke rol kan de inzet van professionele hulpverleners gericht op het begeleiden van mensen met psychische problemen in de gemeente Eindhoven spelen in het verminderen van stigmatisering op de arbeidsmarkt?
 6. In welke mate kan het aanbieden van individuele begeleiding gericht op het versterken van zelfredzaamheid bij jongeren met autismespectrumstoornissen in de regio Den Haag leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven?
 7. Welke rol kan het inzetten van vrijwilligers gericht op het bieden van emotionele ondersteuning bij jongeren met een chronische ziekte in ziekenhuis Y spelen in het versterken van copingvaardigheden?
 8. In hoeverre kan het aanbieden van groepstherapie gericht op het versterken van communicatie en conflicthantering bij gezinnen met opvoedproblemen in de regio Nijmegen leiden tot beperking van huiselijk geweld?
 9. In hoeverre kan het aanbieden van een gezinsinterventieprogramma leiden tot vermindering van opvoedproblemen binnen gezinnen met een migrantenachtergrond in de provincie Friesland?
 10. Welke rol kan het inzetten van peer support spelen in het verminderen van eenzaamheid onder jongeren met een mentale aandoening bij gezondheidsinstelling ABC?
 11. Welke effecten heeft het toepassen van een ‘solution focused’ benadering op de effectiviteit van hulpverlening aan jongeren met een opvoedingsproblematiek in de gemeente Den Haag?
 12. Welke rol kan de inzet van groepstherapie met behulp van ‘acceptance and commitment therapy’ spelen in het beperken van emotionele problemen bij volwassenen met een chronische ziekte in de regio Gelderland?

200+ Hoofdvragen in één handige gids

Deze handige lijst met onderzoeksvragen kan je helpen met inspiratie en met het aan de slag gaan met je onderzoek in verschillende bedrijven, gebieden en sectoren.

Of schaf 'm aan via Stuvia of Knoowy.

Wil je liever in één keer een vliegende en volledige start maken met je plan van aanpak en scriptie? Dat kan!

Bij Stuvia en Knoowy heb ik (met flinke korting) bundels/pakketten voor je klaargezet voor jouw specifieke vakgebied.