Voorbeelden van hoofdvragen voor hbo-scripties
Social Work & Maatschappelijk Werk en Dienstverlening


<<< Terug naar de Knowledge Base


Een scriptie Social Work, Sociaal Werk of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) valt of staat met de kwaliteit van de hoofdvraag. De hoofdvraag vormt namelijk de basis van het hele onderzoeksproject en bepaalt welke onderwerpen moeten worden onderzocht. Het is dan ook van essentieel belang dat de hoofdvraag goed geformuleerd is en aansluit bij de probleemstelling van het onderzoek.

Een goed opgestelde en gestructureerde onderzoeksvraag zorgt ervoor dat het onderzoek gericht en relevant blijft. Het is belangrijk dat de hoofdvraag helder en concreet is geformuleerd, zodat de onderzoeksvragen en de deelvragen hierop kunnen worden afgestemd. Hierbij is het van belang dat de hoofdvraag niet te breed of te smal is geformuleerd.

 • Wil je meteen 200+ voorbeeldhoofdvragen voor Social Work en MWD? Check dan Stuvia of Knoowy.
 • Check dan deze Scriptie Starterpacks bij Stuvia en Knoowy. ⭐⭐⭐⭐⭐
 • Al deze hulpmiddelen - en nog veel meer - vind je ook in de Scriptie Starterskit!


Hieronder vind je een lijst met voorbeelden van hoofdvragen die als inspiratie kunnen dienen. Sommige zijn bewust algemeen gehouden, zodat je ze kunt aanpassen aan jouw specifieke context of het bedrijf waar je stage loopt.

 1. In hoeverre kan het aanbieden van een gezinsinterventieprogramma leiden tot vermindering van opvoedproblemen binnen gezinnen met een migrantenachtergrond in de provincie Friesland?
 2. Welke rol kan het inzetten van peer support spelen in het verminderen van eenzaamheid onder jongeren met een mentale aandoening in de regio Overijssel?
 3. In welke mate kan organisatie X haar participatiebeleid rond gezondheid en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant versterken door het betrekken van lokale zorginstellingen bij het opstellen van maatregelen?
 4. In hoeverre kan de inzet van sociale kaartsystemen bij mensen met een beperking in de regio Amsterdam leiden tot versterking van participatie in de samenleving?
 5. Welke effecten heeft het toepassen van een ‘solution focused’ benadering op de effectiviteit van hulpverlening aan jongeren met een opvoedingsproblematiek in de gemeente Den Haag?
 6. Welke rol kan de inzet van groepstherapie met behulp van ‘acceptance and commitment therapy’ spelen in het beperken van emotionele problemen bij volwassenen met een chronische ziekte in de regio Gelderland?
 7. Welke rol spelen professionele begeleiders bij het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente Amsterdam?
 8. In hoeverre heeft de implementatie van een systeem van wraparound care op de afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Rotterdam geleid tot een afname van het aantal opnames in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking?
 9. In hoeverre heeft de invoering van een systeem van e-health op de afdeling Jeugd en Gezin van de gemeente Utrecht geleid tot een verbetering van de toegang tot zorg voor kwetsbare gezinnen?
 10. Welke rol spelen professionele begeleiders bij het bevorderen van sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente Amsterdam?
 11. In welke mate kunnen vrijwilligers bij Stichting I in de gemeente Amsterdam-Zuidoost bijdragen aan het verbeteren van de toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een beperking volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)?
 12. Op welke wijze kunnen huisbezoeken door maatschappelijk werkers bij ouderen (70-80) in een sociaal isolement in de gemeente Rotterdam leiden tot vermindering van gevoelens van eenzaamheid?

200+ Hoofdvragen in één handige gids

Deze handige lijst met onderzoeksvragen kan je helpen met inspiratie en met het aan de slag gaan met je onderzoek in verschillende organisaties, gebieden en sectoren.

Schaf 'm aan via Stuvia of Knoowy.

Wil je liever in één keer een vliegende en volledige start maken met je plan van aanpak en scriptie? Dat kan!

Bij Stuvia en Knoowy heb ik (met flinke korting) bundels/pakketten voor je klaargezet voor jouw specifieke vakgebied.