Voorbeelden van hoofdvragen voor hbo-scripties Toegepaste Psychologie


<<< Terug naar de Knowledge Base


Een scriptie Toegepaste Psychologie valt of staat met de kwaliteit van de hoofdvraag. De hoofdvraag vormt namelijk de basis van het hele onderzoeksproject en bepaalt welke onderwerpen moeten worden onderzocht. Het is dan ook van essentieel belang dat de hoofdvraag goed geformuleerd is en aansluit bij de probleemstelling van het onderzoek.

Een goed opgestelde en gestructureerde onderzoeksvraag zorgt ervoor dat het onderzoek gericht en relevant blijft. Het is belangrijk dat de hoofdvraag helder en concreet is geformuleerd, zodat de onderzoeksvragen en de deelvragen hierop kunnen worden afgestemd. Hierbij is het van belang dat de hoofdvraag niet te breed of te smal is geformuleerd.

 • Wil je meteen 200+ voorbeeldhoofdvragen voor Toegepaste Psychologie? Check dan deze Scriptie Starterpacks bij  Stuvia en Knoowy ⭐⭐⭐⭐⭐
 • Al deze hulpmiddelen - en nog veel meer - vind je ook in de Scriptie Starterskit!

Hieronder vind je een lijst met voorbeelden van hoofdvragen die als inspiratie kunnen dienen. Sommige zijn bewust algemeen gehouden, zodat je ze kunt aanpassen aan jouw specifieke context of het bedrijf waar je stage loopt.

 1. In hoeverre heeft de toepassing van gedragsmodificatie een positief effect op het verminderen van overmatig eten bij volwassenen met obesitas en een lage socio-economische status in de regio Eindhoven?
 2. Welke rol spelen specifieke emotionele factoren in het ontwikkelen van overmatig eten bij volwassenen (35-55 jaar) met obesitas en een lage socio-economische status in project Y van de gemeente Den Haag?
 3. In hoeverre heeft de toepassing van cognitieve gedragstherapie een positief effect op het verminderen of voorkomen van specifieke subtypes van PTSD bij volwassenen met een lage socio-economische status in de regio Den Haag?
 4. Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie gericht op het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen met ADHD in de op basisschool de X in Utrecht?
 5. Wat is de relatie tussen cognitieve vaardigheden en het gebruik van sociale media bij ouderen in de gemeente Rotterdam?
 6. In hoeverre heeft de toepassing van Cognitieve Gedragstherapie een positief effect op het verminderen van terugval bij volwassenen met een eetstoornis bij instelling Y in Groningen?
 7. Welke rol spelen specifieke cognities, zoals een gebrek aan assertiviteit en een gebrek aan emotieregulatie, in het ontwikkelen van een eetstoornis bij volwassenen in de stad Amsterdam?
 8. Amsterdam Noord leven, een invloed op het ontstaan van eetstoornissen, en hoe kunnen deze omstandigheden worden verbeterd met behulp van evidence-based preventieprogramma's?
 9. Welk effect heeft de toepassing van cognitive behavioral therapy interventies op het verminderen van anorexia nervosa bij adolescentenbij kliniek X in Amsterdam Zuidoost?
 10. Welke rol spelen specifieke levensgebeurtenissen in de ontwikkeling van angststoornissen bij ouderen van x jaar oud bij instelling Y?
 11. Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van emotionele regulatie-interventies gericht op het verminderen van agressief gedrag bij ouderen met een dementie bij zorginstelling ABC?
200+ Hoofdvragen in één handige gids

Deze handige lijst met onderzoeksvragen kan je helpen met inspiratie en met het aan de slag gaan met je onderzoek in verschillende bedrijven, gebieden en sectoren.


Schaf 'm aan via Stuvia of Knoowy.

Wil je liever in één keer een vliegende en volledige start maken met je plan van aanpak en scriptie? Dat kan!

Bij Stuvia en Knoowy heb ik (met flinke korting) bundels/pakketten voor je klaargezet voor jouw specifieke vakgebied.