Voorbeelden van hoofdvragen voor je hbo-scriptie rechten of SJD


<<< Terug naar de Knowledge Base


Het succes van een rechtenscriptie - of scripties bij soortgelijke studies als Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) - hangt sterk af van de kwaliteit van de hoofdvraag. Een goede hoofdvraag is essentieel voor een gedegen afstdeeronderzoek, omdat deze de basis vormt van het hele onderzoeksproject en omdat-ie bepaalt welke onderwerpen moeten worden onderzocht. Een goed opgestelde en goed gestructureerde hoofdvraag zorgt ervoor dat je onderzoek gericht en relevant blijft, zodat je een effectief en overtuigend betoog kunt schrijven.

 • Wil je meteen 200+ voorbeeldhoofdvragen voor Rechten of SJD? Check deze Rechten/SJD Scriptie Starterpacks bij Stuvia of Knoowy. ⭐⭐⭐⭐⭐
 • Al deze hulpmiddelen - en nog veel meer - vind je ook in de Scriptie Starterskit!

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen, dus hieronder heb ik een lijst met voorbeelden van hoofdvragen voor je uitgewerkt. Sommige heb ik wat algemeen gelaten, zodat jij ze kunt aanpassen aan jouw specifieke context of bedrijf waar je stage loopt.

 1. Op welke wijze kan ‘restorative justice’ ingezet worden bij het aanpakken van jeugdcriminaliteit door Jeugdzorg in de gemeente Rotterdam?
 2. In hoeverre voldoen de bepalingen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan de behoeften van privacybescherming voor burgers in Nederland op basis van criteria van de Reviewcommissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten?
 3. Welke strafrechtelijke maatregelen zijn het meest effectief in het bestrijden en voorkomen van huiselijk geweld tussen ongehuwde partners zonder kinderen in Amsterdam Zuid?
 4. Op welke wijze kan de toepassing van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen verbeterd worden om de ethische uitvoering van medisch onderzoek met menselijke proefpersonen te waarborgen onder toezicht van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek?
 5. In hoeverre voldoet de implementatie van de Wet op het financieel toezicht aan de behoeften van financiële regulering in Nederland volgens de nieuwe richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten?
 6. Welke beperkende voorwaarden gelden voor het uitvoeren van de doodstraf door niet EU-landen volgens recente jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens?
 7. Welke juridische instrumenten en middelen hebben BOA's van de gemeente Den Haag ter beschikking om jeugdcriminaliteit in de Schilderswijk te signaleren en te voorkomen?
 8. Welke juridische arbeidsmogelijkheden hebben hbo-rechten-studenten na hun studie, met inachtneming van artikel 10 van de Gedragsregels advocatuur?
 9. Op welke wijze kan de gemeente Amsterdam de wetgeving rondom het huisvestingsbeleid beter afstemmen op de behoeften van dakloze gezinnen met kinderen?
 10. Wat zijn de uitdagingen voor gemeenten in de provincie Utrecht bij het implementeren van de Participatiewet voor mensen met een arbeidsbeperking?
200+ Hoofdvragen & Scriptie Starterpacks

Deze handige lijst met onderzoeksvragen kan je helpen met inspiratie en met het aan de slag gaan met je onderzoek in verschillende werk en rechtsgebieden.

Schaf 'm aan via Stuvia of Knoowy.

Ook beschikbaar: Plan van Aanpak, via Stuvia & Knoowy.

Wil je liever in één keer een vliegende en volledige start maken met je plan van aanpak en scriptie? Dat kan! Bij Stuvia en Knoowy heb ik (met flinke korting) bundels/pakketten voor je klaargezet: Stuvia & Knoowy.