Schrijf je Scriptie Verantwoord met ChatGPT


<< Terug naar de Knowledge Base

Heb je ooit het gevoel gehad dat het schrijven van je scriptie een onmogelijke opgave is? Nou, je bent niet de enige. De druk om te presteren is tegenwoordig hoog en tijd is vaak beperkt. Hier kan ChatGPT goed van pas komen. Maar wat is het precies en hoe kun je deze technologie verantwoord gebruiken bij het schrijven van je scriptie?

Wat is ChatGPT en hoe werkt het?

ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI, is een taalmodel dat gebruik maakt van machine learning om mensachtige teksten te genereren. In het onderzoeksveld en bedrijfsleven heeft deze technologie een bijzondere plek verdiend - maar nog lang niet altijd veroverd. Studenten, docenten en onderzoekers kunnen ChatGPT gebruiken om nieuwe vaardigheden aan te leren, data te analyseren, en inmiddels zelfs scripties te schrijven.

Maar hoe werkt het precies? Nou, stel je een virtuele, persoonlijke assistent voor die niet alleen je vragen kan beantwoorden maar ook concepten kan uitleggen en zelfs hele alinea's, inhoudsopgaves, en nog veel meer kan genereren. Dat is ChatGPT.

De voordelen van ChatGPT voor je scriptie

Het gebruiken van ChatGPT voor je scriptie biedt verschillende voordelen. Ten eerste bespaar je veel tijd omdat je snel toegang krijgt tot informatie en analyses. Denk aan het verkrijgen van inzichten, literatuuroverzichten en zelfs ruwe opzetten voor je scriptie. Ten tweede kan ChatGPT de kwaliteit van je werk verhogen door suggesties te geven voor structuur en inhoud. Tenslotte kan het je helpen om de leesbaarheid en coherentie van je scriptie te verbeteren.

De risico's en hoe je hiermee omgaat

Echter, er zijn ook valkuilen bij het gebruik van AI, zoals het risico op plagiaat. Het is belangrijk om te beseffen dat ChatGPT geen onfeilbare bron is. Daarom moet je de gegenereerde tekst altijd dubbelchecken en je eigen kritische inzicht gebruiken. De kwaliteit van de output van ChatGPT is slechts zo hoog als de mate waarin jij dat kunt beoordelen. Mis jij de kennis of expertise om te weten of wat er een tekst staat inhoudelijk klopt? Dan loop je het risico fouten - die heel aannemelijk klinken - op te nemen in je tekst.

Maar hoe kun je verantwoordelijk omgaan met deze technologie? Dat brengt ons bij het volgende punt.

Best practices voor verantwoord gebruik

Er zijn een aantal best practices voor het verantwoord gebruiken van ChatGPT bij het schrijven van je scriptie.

 1. Bronvermelding: Vermeld altijd de bronnen die je gebruikt, zelfs als ze gegenereerd zijn met behulp van ChatGPT. ChatGPT kan prima online zoeken naar bronnen, én ze correct vermelden - maar je moet weten hoe je dit doet. Als je bronnen laat genereren zonder dubbelchecks, ga ervan uit dat ze mogelijk niet kloppen.
 2. Kritische Analyse: Neem de tijd om de informatie te analyseren en vergelijk deze met andere bronnen. Voer de tekst bijvoorbeeld (opnieuw) in in een nieuwe chat van ChatGPT: en stel er kritische vragen over.
 3. Originaliteit: Zorg ervoor dat je altijd je eigen perspectief en inzichten toevoegt aan de gegenereerde tekst. "Chat" dus met ChatGPT en de tekst, totdat je het begrijpt en/of de tekst in lijn is met jouw eigen ideeën of gedachten.

Door deze (en andere) richtlijnen te volgen, kun je op verantwoorde wijze het meeste uit deze technologie halen.

Helaas hebben veel universiteiten en hogescholen noch de expertise noch de juiste regelgeving in huis om verantwoord gebruik goed te faciliteren. Gelukkig kunnen mijn Scriptie-ChatGPT-Gids en/of -Training hiermee helpen (allebei ook verkrijgbaar via de Scriptie Starterskit).

Conclusie

Het gebruik van ChatGPT bij het schrijven van je scriptie kan een waardevolle toevoeging zijn, mits op de juiste manier gebruikt. Zorg ervoor dat je altijd bewust en verantwoordelijk te werk gaat. Dus, waar wacht je nog op? Duik in de wereld van AI en ontdek hoe het jouw afstuderen kan ondersteunen en versnellen!


FAQ's

 • Is ChatGPT veilig voor onderzoek?
 • Over het algemeen ja, maar het vereist een zorgvuldige aanpak en bronvermelding. Dit vereist kennis van onderzoek en passende richtlijnen.
 • Kan ChatGPT plagiaat veroorzaken?
 • Dit hangt af van de regels van je instelling. Omdat de output van ChatGPT niet tot een persoon te herleiden is, noemen sommige instellingen (verkeerd) gebruik van ChatGPT voor de scriptie zelfs 'fraude'.
 • Hoe betrouwbaar is de informatie van ChatGPT?
 • Als je weet waar je mee bezig bent, zowel qua inhoud als qua 'prompten', kun je betrouwbare informatie genereren. Maar het is raadzaam om in eerste instantie niets te vertrouwen, en de gegenereerde informatie altijd te dubbelchecken met andere bronnen.
 • Kan ik ChatGPT gebruiken voor data-analyse?
 • ChatGPT kan gebruikt worden voor geavanceerde data-analyse. Met verschillende functies en plugins kunnen verschillende bestandstypes waaronder .pdf's en Excel-bestanden worden geanalyseerd.
 • Waar kan ik ChatGPT vinden en gebruiken?
 • ChatGPT is online en in principe gratis beschikbaar via chat.openai.com en er zijn verschillende platforms die soortelijke diensten aanbieden.


Op zoek naar handige voorbeelden, sjablonen, en quick start-guides voor je scriptie?

Check dan de Scriptie Starterpacks op Stuvia voor: