<<< Terug naar de Knowledge Base


Interviews zijn een veelgebruikte onderzoeksmethode bij kwalitatief onderzoek, omdat ze een goede manier zijn om inzicht te krijgen in de meningen en perspectieven van mensen. Er zijn verschillende soorten interviews die gebruikt kunnen worden, elk met hun eigen kenmerken en voordelen.

Gestructureerde interviews zijn interviews waarbij de onderzoeker vooraf een lijst met vragen heeft opgesteld die aan alle deelnemers gesteld worden. De vragen zijn specifiek gericht op het onderwerp van het onderzoek en zijn opgesteld om antwoorden te krijgen die gemakkelijk te vergelijken zijn. Het voordeel van gestructureerde interviews is dat ze efficiënt zijn en dat de onderzoeker gemakkelijk vergelijkbare data kan verzamelen van alle deelnemers.

Semi-gestructureerde interviews zijn interviews waarbij de onderzoeker ook vragen heeft opgesteld, maar deze vragen zijn minder specifiek en de deelnemer heeft meer ruimte om te antwoorden op een manier die voor hem of haar van toepassing is. Dit kan leiden tot meer diepgaande antwoorden en een beter inzicht in de persoonlijke ervaringen en perspectieven van de deelnemer. Het nadeel is dat de data minder gemakkelijk te vergelijken is dan bij gestructureerde interviews.

Open interviews zijn interviews waarbij de onderzoeker geen vragenlijst heeft en de deelnemer vrij is om te praten over wat hij of zij wil. De onderzoeker kan wel leidende vragen stellen om het gesprek op gang te houden, maar de nadruk ligt op het luisteren naar de deelnemer en het verkrijgen van inzicht in zijn of haar perspectief. Het voordeel van open interviews is dat ze diepgaande en rijke informatie opleveren, maar het nadeel is dat ze tijdrovend kunnen zijn en dat de data moeilijker te vergelijken is.

Welke soort interview het meest geschikt is, hangt af van het doel van het onderzoek en de vraag die je wilt beantwoorden. Het is belangrijk om te overwegen wat voor jou het belangrijkste is: efficiëntie, vergelijkbaarheid of diepgang. Bij het kiezen van de juiste soort interview is het ook belangrijk om rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren van deelnemers hoe comfortabel zij zich voelen om (vrij) over het onderwerp te spreken.

Bereid je goed voor

Als onderzoeker is het ook belangrijk om goed voorbereid te zijn op het interview. Maak een lijst met vragen of leidende vragen en zorg dat je deze op een logische manier stelt. Zorg ook dat je voldoende tijd hebt om het interview uit te voeren, zodat je de deelnemer de ruimte geeft om te praten en om eventuele uitweidingen aan te gaan die van belang kunnen zijn voor het onderzoek.

Tijdens het interview is het belangrijk om goed te luisteren naar de deelnemer en om open te staan voor nieuwe ideeën of perspectieven. Maak aantekeningen van wat de deelnemer zegt en stel vragen om meer inzicht te krijgen in zijn of haar standpunt. Probeer ook om emoties en gevoelens te verkennen die de deelnemer heeft over het onderwerp.

Na afloop van het interview is het belangrijk om de aantekeningen te transcriberen (typen) en deze vervolgens te analyseren om patroon te ontdekken en betekenis te geven aan de gegevens. Dit kan helpen om inzicht te krijgen in de meningen en perspectieven van de deelnemers en om relevante conclusies te trekken voor het onderzoek.

Door deze tips te volgen, ben je goed voorbereid om succesvol interviews af te nemen tijdens kwalitatief onderzoek. Blijf oefenen en ontwikkel je vaardigheden om steeds beter te worden in het afnemen van interviews en om de meest waardevolle informatie voor je onderzoek te verkrijgen.

Check ook deze uitleg over je onderzoeksopzet en onderzoeksontwerp.