Inhoudsopgaves voor scripties en plannen van aanpak zijn overzichten van de belangrijkste onderdelen en hoofdstukken. Ze dienen als hulpmiddel om het onderzoek en de opbouw van de scriptie te structureren, en om een overzicht te geven van wat er in de scriptie staat. Inhoudsopgaves kunnen variëren in lengte en detailniveau, afhankelijk van de doelen en omvang van de scriptie.

Er zijn echter wel enkele overeenkomsten te zien in de meeste inhoudsopgaves voor scripties. Zo zal bijna elke inhoudsopgave starten met een inleiding, waarin de doelen en context van de scriptie worden uitgelegd. Ook zal er vaak aandacht worden besteed aan het onderzoeksontwerp en de onderzoeksmethode, om te laten zien hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. Bovendien zullen veel inhoudsopgaves een tijdschema bevatten, om aan te geven hoe de scriptie in de tijd is opgebouwd en welke mijlpalen er zijn bereikt.

Dit is bijvoorbeeld een vrij standaard opzet en inhoudsopgave voor een scriptie:

 1. Inleiding
 2. Achtergrond en aanleiding
 3. Doelstellingen van de scriptie
 4. Onderzoeksvraag of -hypothese
 5. Opzet van de scriptie
 6. Zie ook: Hoe schrijf je snel een goede inleiding? [Stuvia | Knoowy]
 7. Theoretisch kader
 8. Definities van belangrijke begrippen
 9. Belangrijke theorieën en concepten
 10. Relevant onderzoek naar het onderwerp
 11. Methodologie
 12. Methode van datacollectie
 13. Ethische overwegingen
 14. Resultaten
 15. Samenvatting van de verzamelde data
 16. Bespreking of analyse van de resultaten
 17. Discussie
 18. Vergelijking van de resultaten met het bestaande literatuuronderzoek
 19. Aanbevelingen voor verdere onderzoek
 20. Conclusie
 21. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen
 22. Implicaties voor de praktijk
 23. Literatuurlijst
 24. Lijst van alle gebruikte bronnen


Er zijn echter ook verschillen te zien tussen inhoudsopgaves voor scripties, afhankelijk van de studierichting en het onderwerp van de scriptie. Zo kan een scriptie gericht op bedrijfskunde bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan markt- en concurrentieanalyses, en aan het financiële plan. Een scriptie gericht op psychologie zal daarentegen meer aandacht besteden aan de onderzoeksvraag en hypotheses, en aan de dataverzameling en -analyse.

Wanneer je een inhoudsopgave voor je scriptie opstelt, is het daarom belangrijk om rekening te houden met de specifieke eisen en richtlijnen van je studierichting en opleiding. Houd ook rekening met de doelen van je scriptie, en zorg dat je alle belangrijke onderdelen van je onderzoek opneemt in de inhoudsopgave. Zoek ook naar voorbeeldinhoudsopgaves van scripties binnen je studierichting of opleiding, om te zien hoe andere studenten dit hebben aangepakt. Of gebruik de gids onderaan deze pagina.

Daarnaast is het ook belangrijk om te letten op de opbouw en indeling van de inhoudsopgave. Zorg dat je de onderdelen van de inhoudsopgave duidelijk en logisch ordent, en gebruik eventueel onderverdelingen (zoals subkopjes) om de opbouw te verduidelijken. Gebruik ook duidelijke en consistente kopteksten en nummering, zodat het voor de lezer makkelijk is om de inhoudsopgave te volgen.

Tot slot is het ook aan te raden om de inhoudsopgave van je scriptie te bespreken met je begeleider of een andere deskundige. Zij kunnen je helpen om de opbouw en indeling van de inhoudsopgave te verbeteren, en om ervoor te zorgen dat je alle belangrijke onderdelen van je onderzoek opneemt. Zo kun je ervoor zorgen dat je inhoudsopgave duidelijk en compleet is, en dat het een effectief hulpmiddel is om je scriptie te structureren en te communiceren.

De kracht van een goede inhoudsopgave

Heb je chaos maar wil je overzicht? In deze gids vind je drie voorbeelden van inhoudsopgaven voor een Plan van Aanpak en zeven voor een Scriptie.

Sommige inhoudsopgaven zijn kort en concreet, anderen uitgebreid en gedetailleerd, sommige algemeen, anderen meer toegespitst op een onderwerp of studie. Zo kun je goed afkijken hoe jij het zelf het beste kunt aanpakken.

Deze vind je voor maar €3,99 bij Stuvia en Knoowy. Of mail Tim op tim at teachmehowtodothat.com voor betaalverzoek.