Do's en Don'ts: Hoe je een goed Plan van Aanpak schrijft


<<< Terug naar de Knowledge Base

Een plan van aanpak is een essentieel 'startdocument' voor studenten die aan de slag gaan met hun scriptie en afstudeeronderzoek. Een gestructureerd plan van aanpak bevat doorgaans de volgende onderdelen:

 • Inleiding: Beschrijf kort de aanleiding en het doel van je onderzoek, zodat de lezer een goed beeld heeft van het onderwerp van jouw onderzoek.
 • Theoretisch kader: Geef een overzicht van de belangrijkste literatuur en theorieën die relevant zijn voor jouw onderzoek, zodat je jouw onderzoek goed kunt onderbouwen.
 • Methoden: Beschrijf welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken en waarom je voor deze methoden hebt gekozen, zodat de lezer een goed beeld heeft van de aanpak van jouw onderzoek.
 • Planning: Stel een realistische planning op waarbij je rekening houdt met eventuele deadlines en voldoende tijd inplant voor het uitvoeren van je onderzoek.

De meeste opleidingen beschouwen de inleiding, het theoretisch kader, en de methoden als de eerste drie hoofdstukken van je scriptie. Veel opleidingen maken dit niet expliciet duidelijk, waardoor studenten soms onnodig die hoofdstukken opnieuw gaan schrijven. Bij sommige opleidingen, zeker bij de meer technische studies, is het plan van aanpak een kortere tekst. Check dus goed de ricthtlijnen van je afstudeergids, en overleg met je begeleider.

Zie ook:Do's & Don'ts

Om gestructureerd te werk te gaan en een duidelijke richting te hebben gedurende het onderzoeksproces, is een goed plan van aanpak van essentieel belang. Hieronder vind je enkele tips voor het schrijven van een effectief plan van aanpak met vakjargon waar nodig.


Do's:

 • Formuleer een SMART-doel, zodat je een duidelijk beeld hebt van de richting van je onderzoek. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
 • Beschrijf welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken en waarom je voor deze methoden hebt gekozen. Hierbij kun je denken aan kwantitatief, kwalitatief, mixed-methods of case-study onderzoek.
 • Stel een realistische planning op waarbij je rekening houdt met eventuele deadlines en voldoende tijd inplant voor het uitvoeren van je onderzoek. Hanteer hierbij eenprojectmatige aanpak, waarbij je bijvoorbeeld werkt met fases en mijlpalen.
 • Schrijf in begrijpelijke taal en leg vaktermen uit als je deze gebruikt (geef 'definities' van 'concepten'). Gebruik zonodig het jargon uit jouw vakgebied om je onderzoek te onderbouwen, maar voorkom dat iets zo technisch wordt dat je publiek (begeleiders, beoordelaars) je tekst moeilijk kan lezen. (In de Starterskit staat deze gids t.b.v. zakelijk schrijven voor hbo-studenten)

Don'ts:

 • Maak je tekst niet te lang of te kort. Houd het plan van aanpak beknopt en richt je op de hoofdzaken. Werk relevante onderdelen uit, op basis van de criteria vanuit je handleiding en beoordelingsformulier. Te weinig tekst verraadt onvoldoende onderzoek of duidelijkheid betreft het probleem, teveel tekst betekent dat iemand hoofd- en bijzaken niet kan scheiden en waarschijnlijk ook 'wollig' schrijft.
 • Vermijd vage termen. Beschrijf je doelstelling en planning zo concreet mogelijk, zodat voor iedereen duidelijk is wat jij in je onderzoek gaat doen en wanneer.
 • Vermijd dus het stellen van te veel doelen - het is beter om enkel een specifiek en meetbaar doel te stellen dat relevant is voor jouw hoofd- en deelvragen.
 • Wees niet te optimistisch over jouw planning - neem voldoende tijd om elk onderdeel van jouw plan van aanpak te schrijven en feedback te krijgen van jouw begeleider. Het opstellen van een realistische planning is essentieel voor een succesvolle afronding van jouw scriptie.
 • Ga niet voorbij aan ethische overwegingen - bij het uitvoeren van onderzoek is het belangrijk om rekening te houden met eventuele ethische aspecten die hierbij komen kijken. Benoem in je plan van aanpak bij bijvoorbeeld 'methoden' hoe je ervoor zorgt dat jouw onderzoek verantwoord wordt uitgevoerd en welke maatregelen je neemt om de privacy en veiligheid van deelnemers te waarborgen.

Kortom, een goed geschreven plan van aanpak is van essentieel belang voor een gestructureerd en succesvol onderzoek. Door rekening te houden met de belangrijkste do's en don'ts bij het schrijven van een plan van aanpak, kun je jouw onderzoek op een efficiënte en doelgerichte manier uitvoeren. Check de Knowledge Base voor meer tips & tricks of ga meteen pro en studeer slimmer en sneller af met de Scriptie Starterskit voor hbo-studenten.

Scripte Starterpacks

Wil je liever in één keer een vliegende en volledige start maken met je plan van aanpak en scriptie? Dat kan! Bij Stuvia en Knoowy heb ik (met flinke korting) bundels/pakketten voor je klaargezet voor jouw specifieke vakgebied.