7 Tips voor je

Plan van Aanpak


<<< Terug naar de Knowledge Base

Het schrijven van een scriptie kan een uitdagende taak zijn voor elke hbo-student. Een goed begin is echter het halve werk en daarom is het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) een essentiële eerste stap bij het schrijven van een succesvolle scriptie. In dit artikel delen we zeven praktische en concrete tips om een effectief PvA op te stellen. Zie ook deze handige templates (pdf) voor verschillende studies.


1: Begrijp de vereisten van jouw opleiding

Bij het begrijpen van de vereisten van jouw opleiding is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de formele richtlijnen, maar ook naar de verwachtingen van jouw begeleider. Bespreek de richtlijnen en eisen van jouw opleiding met jouw begeleider om er zeker van te zijn dat je aan alle verwachtingen voldoet. Dit kan jou helpen om betere en gerichtere vragen te stellen over jouw scriptie en het PvA.

2: Definieer het onderwerp en de onderzoeksvraag

Een specifiek gedefinieerd onderwerp en een heldere onderzoeksvraag zijn de basis van een succesvolle scriptie. Zorg ervoor dat je het onderwerp en de onderzoeksvraag concreet en specifiek formuleert, zodat je gericht onderzoek kunt doen en jouw plan van aanpak en scriptie op een gestructureerde wijze kunt schrijven. Bedenk hierbij welke doelstellingen je wilt behalen en wat de mogelijke relevantie van het onderzoek is.

3: Stel haalbare doelen

Het stellen van haalbare doelen is belangrijk voor het voorkomen van overweldiging en het creëren van een duidelijk pad naar het einddoel. Een handige tip hierbij is om de grote doelen op te splitsen in kleinere doelen. Op deze manier maak je het voor jezelf overzichtelijker en is het makkelijker om tussentijds bij te stellen en bij te sturen. Een andere tip is om SMART-doelen te formuleren: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Doe dit tijdens je plan van aanpak én je scriptie!

4: Maak een planning

Het maken van een planning is cruciaal bij het schrijven van een scriptie. Het helpt je om de tijd efficiënt in te delen en deadlines te halen. Maak een realistische planning waarin je rekening houdt met de beschikbare tijd, de vereiste taken en de mogelijke obstakels. Zorg er ook voor dat je jouw planning regelmatig evalueert en bijstelt wanneer nodig.

5: Zorg voor een goede literatuurstudie

Een goede literatuurstudie is essentieel voor het schrijven van een plan van aanpak en scriptie. Het is belangrijk om voldoende tijd in te plannen voor het verzamelen en doorlezen van relevante literatuur. Een handige tip is om een literatuurmanagement systeem te gebruiken, waarmee je jouw bronnen kunt organiseren en bijhouden. Een andere tip is om te beginnen met het doorlezen van review-artikelen of boeken over jouw onderwerp om een goed overzicht te krijgen.

6: Beschrijf de onderzoeksmethode

Het beschrijven van de onderzoeksmethode is belangrijk om jouw onderzoek te kunnen verantwoorden en te kunnen toetsen. Denk goed na over de methoden die je wilt gebruiken om jouw onderzoeksvraag te beantwoorden en zorg ervoor dat je deze methoden goed onderbouwt. Het is ook belangrijk om jouw methode te testen en bij te stellen wanneer nodig. Bespreek het altijd met je begeleider wanneer je je aanpak en methoden uit je plan van aanpak bijstelt bij het schrijven van je scriptie.

7: Evalueer regelmatig

Evaluatie is een belangrijk onderdeel van het schrijfproces van jouw scriptie. Het is namelijk een dynamisch proces en er kunnen gedurende het proces nieuwe inzichten ontstaan of doelen bijgesteld moeten worden. Maak daarom tijd vrij voor regelmatige evaluatie van jouw PvA. Kijk of jouw doelen nog steeds haalbaar zijn, of je op schema ligt en of jouw PvA nog steeds aansluit bij jouw onderzoeksvraag. Het is handig om deze evaluatiesessies samen met jouw begeleider te doen, zodat je ook feedback en tips krijgt vanuit een ander perspectief.

Tot slot is het belangrijk om jezelf niet te overweldigen met het schrijven van jouw scriptie. Het schrijven van een scriptie is een proces en neemt vaak meer tijd in beslag dan je denkt. Plan daarom voldoende tijd in voor het schrijfproces en zorg ervoor dat je niet in tijdnood komt. En onthoud: het opstellen van een goed PvA kan je helpen om gestructureerd en efficiënt aan jouw scriptie te werken en zo een succesvolle scriptie af te leveren. Met deze tips en met handige tools als de Scriptie Starterskit kun je jouw PvA opstellen en jouw scriptie schrijfproces succesvol aanpakken!