<<< Terug naar de Knowledge Base


Wat houdt een scriptie in? Een scriptie is een onderzoeksrapport dat je als HBO-student schrijft als afsluiting van je studie. Het is een uitgebreide en diepgaande verhandeling van een bepaald onderwerp, waarbij je aantoont dat je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om op academisch niveau te onderzoeken en te schrijven. In dit artikel wil ik je helpen om een helder beeld te krijgen van wat een scriptie precies inhoudt, zodat je goed kunt voorbereiden.

Een scriptie bestaat uit verschillende onderdelen:


1. Inleiding

Hierin stel je het onderwerp van je scriptie voor en geef je aan waarom dit onderwerp relevant is. Je beschrijft ook de doelstellingen van je scriptie en hoe je deze gaat bereiken.

2. Literatuuronderzoek

In dit deel ga je op zoek naar relevante bronnen (zoals boeken, artikelen, rapporten, etc.) over het onderwerp van je scriptie. Je analyseert deze bronnen en beschrijft wat er al bekend is over het onderwerp.

3. Methodologie

Hierin beschrijf je hoe je het onderzoek gaat uitvoeren. Je legt uit wat je onderzoeksvragen zijn en hoe je deze gaat beantwoorden. Ook beschrijf je welke methoden je gaat gebruiken en waarom je juist deze methoden hebt gekozen.

4. Resultaten

In dit deel presenteer je de uitkomsten van je onderzoek. Je gebruikt tabellen, grafieken en andere visuele hulpmiddelen om je resultaten duidelijk weer te geven.

5. Discussie

Hier bespreek je de betekenis van je resultaten en hoe deze bijdragen aan het bestaande inzicht over het onderwerp. Je vergelijkt je resultaten met de resultaten van andere onderzoeken en bespreekt eventuele beperkingen van je onderzoek.

6. Conclusie

Hier trek je de conclusies van je onderzoek en bespreek je de betekenis ervan voor de praktijk. Je beschrijft ook de aanbevelingen voor verder onderzoek.

7. Verwijzingen

Hier vermeld je alle bronnen die je hebt gebruikt bij het schrijven van je scriptie. Je volgt hierbij een bepaalde stijl, zoals APA of Harvard.


Tips & Tricks

Een scriptie schrijven is een uitdagend en tijdrovend proces. Het vereist discipline en doorzettingsvermogen om het proces goed te doorlopen. Hieronder (in deze knowledge base, en in de Scriptie Starterskit) geven we je enkele tips om je te helpen bij het schrijven van je scriptie:


Maak een planning

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met het schrijven van je scriptie. Maak een duidelijke planning en hou je hieraan. Dit helpt je om op tijd te beginnen met het zoeken naar bronnen en het uitvoeren van je onderzoek.

Blijf gericht

Houd je doelstellingen en onderzoeksvragen in gedachten terwijl je schrijft. Dit helpt je om gericht te blijven en te voorkomen dat je afdwaalt.

Wees kritisch

Blijf kritisch tijdens het schrijven van je scriptie. Bekijk de bronnen die je gebruikt op betrouwbaarheid en ga na of je resultaten inderdaad bijdragen aan het bestaande inzicht over het onderwerp.

Vraag feedback

Het is belangrijk om regelmatig feedback te vragen aan anderen, bijvoorbeeld aan je begeleider of medestudenten. Zij kunnen je helpen om fouten te corrigeren en je scriptie verder te verbeteren.

Wees nauwkeurig

Zorg ervoor dat je je scriptie zorgvuldig naleest en correcte verwijzingen maakt. Zorg ook voor een duidelijke structuur en een logische opbouw van je scriptie.

In conclusie, een scriptie is een uitdagend maar belangrijk onderdeel van je HBO-studie. Door goed voorbereid te zijn en te blijven focussen op je doelstellingen, zul je in staat zijn om een goede scriptie te schrijven. Zorg ervoor dat je regelmatig feedback vraagt en wees nauwkeurig in je werk, zodat je met een waardevol en gedegen rapport kunt afsluiten. Succes!


Zie verder ook: